WoW vilket medlemsparty det var den 14 november, dagen efter Herr Klantz födelsedag! Kvällen öppnade med ett glittrande framträdande där orkestern verkligen trollband gästerna. Herr Klantz hade när han presenterade bandet gjort klart att det var OK att prata, gå ut och få luft, dansa osv så att ingen av artighet skulle känna sig tvingad att sitta still. Ska man döma av toalettköerna i pausen så var det i alla fall ingen som hade lämnat sin plats.

Quizmastrarna Måns och Linus tog sedan över och presenterade ett mycket underhållande musikquiz där två lag hamnade på samma resultat, utslagsfråga till trots. Så det var inget annat att göra än att dela ut HKQ-tröjor till de båda suveräna lagen.

Andra setet började i proggens tecken med gamla slagdängor som "staten och kapitalet / den ena handen..." och "Cheops pyramid" bandet hade ochså svidat om till tidstypiska klädedräkter. Sedan föjde det både finsk tango, schlager och country, allt på svenska förstås.

Tänk att det skulle vara Liz Viscious som gjorde första stagediven, det var lite överaskande för alla..Men herr Klantz tala om för henne att det blir bättre om det står publik och fångar, såg lite läskigt ut när hon dunsade i golvet utan att någon hann ta emot.

Den innovativa lösningen för att tillfrdsställa den internationella publiken i bla Canada (där är HKQ riktigt stora sägs det), Finland, Storbritannien och USA som gick ut på att streama konserten och quizet live via hemsidan lyckades bara till hälften tyvärr, bara bild och inget ljud. Trots det har jag hört att många suttit uppe och sett på allt, det är riktiga fans det!

Partyt pågick till över midnatt och det var nog många som var glada att de inte skulle tillbaka för att städa upp och röja dagen efter. Tack alla gäster och orkester, värdar och mixare för att det här blev en helkul kväll.

WoW as a member of the party was on 14 November, the day after Mr Klantz birthday! The evening opened with a glittering performance where the orchestra really enthralled the guests. Mr Klantz when he introduced the band made it clear that it was OK to talk, go out and get air, dancing, etc. so that none of courtesy would be compelled to sit still. Are you supposed to judge by the toilet queues during the break so it was in all cases no one had left his seat.

Quiz Mastering parameters Mans and Linus then took over and presented a very entertaining music quiz where two teams ended up the same results, despite the exclusion issue. So there was nothing else to do but hand out HKQ-shirts to the two sovereign law.

Second set started in prog's characters with the old type jingles like "state and the capital / one hand ..." and "Cheops pyramid" the band had Ochs smart about the contemporary costumes. Since föjde both the Finnish tango, pop and country, all in Swedish of course.

Think it would be Liz Viscious who did the first stagediven, it was a bit surprising for everyone .. But Mr Klantz tell her that it will be better if there are public and prisoners, looked a bit scary when she bounced to the floor without any managed to receive.

The innovative solution to tillfrdsställa international audience of bla Canada (which is HKQ really big states), Finland, Britain and the United States was to stream the concert and quizet live via the website might be only half sadly, only picture and no sound . Nevertheless, I have heard that many sat up and looked at everything, there are real fans there!

The party lasted until after midnight and it was probably many who were happy that they would not return to clean up and remove the next day. Thank all the guests and the orchestra hosts and mixers that this was a helkul evening.
 


Comments
Leave a Reply